De intake

GRATIS

Ontspannende massagebehandelingen

Je ontvangt een intake-formulier nadat jij een afspraak hebt gemaakt. Zodat we snel aan de slag kunnen met de massage, in een kort voorgesprek van 15 minuten bespreken we onderliggende hulpvragen en extra informatie die ik nog nodig heb. Want ook mijn ontspannende massages zijn maatwerk.

Massagetherapie en natuurgeneeskundig consult

Je ontvangt de intake-formulieren nadat jij een afspraak hebt gemaakt. Je vult deze digitaal in en op basis van jouw hulpvraag en wens waar jij naartoe wilt stel ik een persoonlijk behandelplan op. Met natuurgeneeskundige eigen aanpak en oefeningen, want jij bent uniek en iedereen heeft zijn eigen ingang naar gezond worden.

Zo maken we een goede start van je traject en gaan we samen aan de slag. Onderliggende hulpvragen en extra informatie die ik nog nodig heb, bespreken we tijdens onze eerste sessie samen.

De ontspannende massages

Los te boeken sessies

De ontspannende zijn los te boeken sessies. Deze zijn puur gericht op ontspanning, rust ervaren in lichaam een hoofd, doorstroming van energie en het versoepelen van stijve been, rug-, schouders-, arm- en nekspieren. Ontspanningsmassages zijn helaas nog niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Dit zijn pure cadeautjes voor jezelf. Ervaar je andersoortige klachten en wil je hier hulp bij? Kies dan voor een massagetherapie of natuurgeneeskunde traject.

Kosten: € 50,00 voor 1 uur massage

De consulten

Traject van 4 sessies bij massagetherapie en natuurgeneeskunde consult

Het massagetherapie of natuurgeneeskundige traject die jij samen met mij aangaat bestaat uit minimaal 5 sessies. In de praktijk is gebleken dat er dan al een mooi resultaat is. Op een afstemmende maar ook kennisgerichte manier worden alle sessies aangepast op welke stap op dat moment nodig is met als uitgangspunt daar waar jij naartoe wilt werken.

Jouw herstel en hoe jij dingen oppikt gaat op jouw eigen tempo. Ook de diepte van de kern/oorzaak kan hier een rol bij spelen. Dus het zou kunnen zijn dat jij er wat langer voor nodig hebt. We bespreken dit na de 4e keer, waarbij we kijken wat er nog nodig is en welke behoeft er nog ligt.

Heb je na dit traject de behoefte om nog verder met mij te werken aan onderliggende hulpvragen, dan starten we een nieuw behandeltraject met een voor jou uniek behandelplan op dat thema.

Kosten: € 75,00 eerste consult van 1,5 uur | € 60,00 vervolgconsult van 1 uur

Online sessies mogelijk

De meeste mensen vinden het het prettigst om fysiek in de praktijk te komen en zo samen te werken. Alleen voor sommige mensen die uit andere delen van het land komen kan een traject van 4 sessies best veel zijn qua afstand. Dan kan je kiezen voor online consulten na onze eerste sessie samen. De investering per consult is € 60,00.

Vergoeding zorgverzekeraar

Natuurgeeskundige therapeutische behandeling en massage therapeutische behandeling wordt door veel zorgverzekeraars met een aanvullende verzekering deels vergoedt. Check dit vooraf goed bij je zorgverzekeraar. Omdat het erg vervelend zou zijn als je achteraf voor een financiële verrassing komt te staan.

Ik ben volwaardig lid en aangesloten bij de BATC beroepsorganisatie als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Je ontvangt na iedere sessie direct een factuur per mail, die na betaling ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

AGB-code zorgverlener: 90112490 | AGB-code praktijk : 90071135

Beroepsvereniging

investering en vergoeding zorgverzekeraarNatuurgeneeskundige en massage therapeutische behandelingen

Ik ben aangesloten bij de BATC Beroepsorganisatie. De beroepsvereniging heeft onder meer ten doel de kwaliteit en betrouwbaarheid van alternatieve zorg te bevorderen. Om toegelaten te worden zijn meerjarige beroepsopleidingen op Hbo-niveau vereist plus Medische Basiskennis op PLATO niveau.  De kwaliteit van de geleverde zorg wordt ondermeer bewaakt door het werken volgens de 5 natuurgerichte principes, strenge eisen te stellen aan bij- en nascholingen, intervisie-groepen, cliënttevredenheidsonderzoeken en praktijkvisitaties. Daarnaast biedt de BATC Beroepsorganisatie een onafhankelijk tuchtrecht en klachtenbemiddeling.

investering en vergoeding zorgverzekeraarOntspannende massages

Daarnaast ben ik aangesloten bij het Nederlandse Genootschap voor Sportmassage (het NGS), waar ik mijn licentie tot NGS masseur heb behaald. De beroepsorganisatie heeft onder meer ten doel de kwaliteit en betrouwbaarheid van masseurs te bevorderen. Om toegelaten te worden is en 1-jarige beroepsopleiding.  De kwaliteit van de geleverde zorg wordt ondermeer bewaakt door eisen te stellen aan bij- en nascholingen, een geldig EHBO diploma en eisen aan praktijkervaring.

 

Afspraak afzeggen

Los geboekte massages en energiebehandelingen vinden volgens afspraak plaats en kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Nadien wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Voor sessies van natuurgeneeskundige online of 1-op-1 trajecten geldt hetzelfde, met uitzondering van de eerste geplande sessie. Zeg je onze eerste afspraak af, nadat je mij de intakeformulieren retour hebt gestuurd en ga je ook niet verder met het traject, dan ben ik genoodzaakt € 75,00 in rekening te brengen ter vergoeding van de tijd die ik besteed voor het opstarten van jouw trajecten en het maken van jouw eigen unieke behandelplan. Deze factuur is niet declarabel bij jouw zorgverzekeraar.

Klachtenprocedure

Ik streef de hoogste kwaliteit na en hoop dat je tevreden bent over de natuurgeneeskundige behandeling en massages. Heb je toch klachten dan is het fijn als je dat eerst met mij bespreekt. Komen wij niet tot een oplossing dan kan de klacht worden gemeld bij de … via …. De … draagt zorg voor de professionele uitvoering van de Wkkgz (wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) voor de aangesloten beroepsverenigingen.

Noot

Ik ben deskundig geschoold tot natuurgeneeskundig therapeut en heb de eed van Hippocrates afgelegd. Ik ben echter geen arts of medicus en zal als natuurgeneeskundig therapeut geen regulier medische diagnose of advies uitbrengen. Tevens zal ik je er nooit van weerhouden een reguliere behandeling te ondergaan of een reguliere diagnose te laten stellen. Indien je reguliere medicatie gebruikt zal deze nooit zonder overleg met de behandelend arts of specialist gestopt of afgebouwd mogen worden. Ook wil ik jou vanwege de strenge controle op gezondheidsclaims op het volgende attent maken: “Ondanks de vele positieve ervaringen van natuurgeneeskundige behandeling en massages claim ik geen genezing van ziekten of kwalen. Ook raad ik aan een huisarts te consulteren bij klachten. Ik beveel natuurgeneeskundige behandeling enkel aan ter ondersteuning en bevordering voor het welzijn van lichaam en geest.”